Verkeersinzicht

Soms kan het in het verkeer nodig zijn om niet geheel in lijn te handelen met wets- en verkeersregels, omdat dit dan de veiligheid, doorstroming of het milieu niet ten goede komt. Je moet dan voor een verkeersinzichtelijke en veilige oplossing kiezen of je van je sociale kant laten zien.
Enkele voorbeelden om duidelijk te maken, wat verkeersinzichtelijke oplossingen kunnen zijn:

 • Heb je volgens de regels voorrang, maar komt er een bestuurder op de kruisende weg met hoge snelheid aanrijden, laat deze dan voor gaan!! Laat bestuurders bij een wegversmalling –als dit niet door verkeersborden is geregeld- vóór gaan als dit de doorstroming bevordert (maak er géén wedstrijd van).
 • Denk bij slecht weer of harde wind aan –met name- de zwakkere verkeersdeelnemers en laat deze vóór gaan als de situatie hier om vraagt.
 • Denk om aangepast verkeersgedrag in woonwijken, bij scholen, speelplaatsen etc. Kinderen zijn vaak onoplettend en speels!
 • Denk ook aan mindervaliden en zij, die slecht ter been zijn.
 • Houd voldoende afstand als een bestuurder weifelend (zoeken), of bijvoorbeeld angstig gedrag (tunnelvrees) vertoont etc., etc., etc.

Aangepast verkeersgedrag

Verkeerssituaties Denk bij de volgende situaties aan aangepast verkeersgedrag:

 • slechte weersomstandigheden
 • slecht wegdek
 • zachte berm
 • plassen
 • spoorvorming
 • wegwerkzaamheden, etc., etc.

Verkeersinzichtelijk handelen

Verkeersinzichtelijk handelen betekent dus: tijdig onderkennen van en inspelen op:

 • verkeerssituaties zoals die zich voordoen
 • situaties die zich gaan ontwikkelen, of
 • zich kunnen gaan ontwikkelen (voorspellen)

Situaties, factoren

De volgende situaties of factoren kunnen bij verkeersinzichtelijk handelen van invloed zijn:

 • de mens (oud, jong, moe, medicatie, drank etc.)
 • de weg en de omgeving (slecht wegdek, polderblindheid, druk, saai etc.)
 • het voertuig (technische staat, bandenspanning etc.)
 • de weersomstandigheden (regen, ijzel, stof etc.)

Rijdend, anticiperend

Probeer ook verkeersinzichtelijke situaties zoveel mogelijk rijdend op te lossen (goed anticiperen), tijdig snelheid minderen en terugschakelen, zodat je zo min mogelijk hoeft te remmen.

Zoek in lastige verkeerssituaties oogcontact met de andere verkeersdeelnemers, of let op de houding en/of gebaar van de ander. Rekening houden met bovenstaande, betekent:

 • meer veiligheid
 • betere doorstroming op de weg
 • sparen van het milieu !
Menu