De praktijkopleiding

Autorijschool Van de Sanden leidt op volgens de “Rijopleiding In Stappen” methode. Zoals op de beginpagina al is aangegeven biedt deze methode heel veel voordelen voor de leerling.

Nog even de grootste voordelen op een rijtje:

 • Fors hoger slagingspercentage.
 • Hoge kwaliteit van de rijopleiding.
 • Stap-voor-stap aanpak.
 • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer.
 • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerling kaart.
 • Leren zelfstandig een route uit te stippelen en te rijden.

Bij deze methode hoort een Praktijkbegeleidingsboekje. In dit boekje staan in feite alle onderwerpen van de praktijkopleiding helder en rijk geïllustreerd uitgelegd. Je houdt hierin ook je voortgang bij en weet op elk moment precies waar je ergens in de opleiding zit.

Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen het naar hun zin hebben. Wij zorgen dan ook dat de lessen in een ontspannen sfeer verlopen. We houden rekening met leervoorkeuren van de leerling. Als een leerling het fijn vindt zelf de dingen te ontdekken, dan krijgt hij/zij daar de kans voor. Vindt de leerling het prettig als wij eerst oefeningen demonstreren, dan doen we dat graag.

Voor de les begint wordt duidelijk aangegeven wat in die les behandeld gaat worden. Op het einde wordt aangegeven wat in de volgende les behandeld gaat worden. Je hebt dan de mogelijkheid het betreffende hoofdstuk door te nemen, zodat je goed voorbereid aan de volgende les kunt beginnen. Je leest veel over de achtergrond van het autorijden en waarom je een handeling op een bepaalde manier moet uitvoeren. Je bouwt op deze manier veel meer kennis op dan bij de reguliere methode en wat heel belangrijk is: je krijgt veel meer effectieve rijtijd, omdat de instructeur minder uit hoeft te leggen.

Alle onderdelen van het autorijden leer je stap voor stap aan. Van makkelijk naar steeds moeilijker. Pas als je een onderwerp goed beheerst gaan we verder naar het volgende. Voor het aanleren van een onderwerp maken we waar het nodig is gebruik van rustige oefengebieden. Voorbeeld: het onderwerp “schakelen” zal eerst op een rustige weg aangeleerd worden. We worden dan zo min mogelijk gestoord door ander verkeer en kunnen ons volledig richten op het aanleren van het schakelen. Als het schakelen redelijk gaat, gaan we dit verder in een rustige omgeving in het verkeer in de praktijk brengen, want dat is natuurlijk toch het leukste.

Een RIS instructeur wordt continu (verplicht) begeleidt door CBR deskundigen. Hierdoor blijft de kwaliteit van de RIS instructeur altijd op een hoog peil.

De toetsen en het examen voor de praktijk

Aan het einde van de modulen 1 en 2 zal jouw rijinstructeur een toets afnemen. Het is ook mogelijk deze toets door een andere rijinstructeur af te laten nemen. Voor deze toetsen kun je niet zakken of slagen. Het geeft een goed beeld van je huidige rijvaardigheid. Na de toets krijg je wat tips en adviezen van je instructeur. Hier zal nog extra aandacht aan geschonken worden in het verloop van je opleiding.
Aan het einde van module 3, zal ook een toets plaatsvinden. Nu zal een examinator van het CBR deze toets afnemen. Dit is een proefexamen.

Het proefexamen

Dit is de tussentijdse toets (TTT) in de reguliere opleiding of deeltoets 3 (DT3) in de RIS opleiding. Jij wordt opgeleid volgens de RIS methodiek, dus zullen wij in het vervolgen het begrip deeltoets 3 (DT3) hanteren.

Het verkeer in Nederland stelt hoge eisen aan iedere deelnemer. De normen van het rijexamen zijn daar vanzelfsprekend op afgestemd. Met de DT3 kun je al tijdens je rijopleiding kijken of je op de goede weg bent om je rijbewijs te halen.

De deeltoets 3 in het kort

Bij je opleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met de DT3. Deze toets verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt.

Advies

Na afloop van de toets kan je instructeur een uitslagformulier (USF) voor je uitdraaien. Op het formulier heeft de examinator per onderdeel advies uitgebracht. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Zorg dat je het USF bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen manoeuvres. Daarnaast kan dit formulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.
De adviezen van de examinator zullen altijd in jouw RIS boekje vermeld worden. Vaak zal daarom op het USF een verwijzing naar je RIS boekje staan.

Wennen

De DT3 is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.

Vrijstelling

Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende auto-examen.

Wanneer

Je rijschool bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin.

Meenemen naar de DT3

Wanneer je deelneemt aan de tussentijdse toets moet je de volgende documenten overhandigen:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • oproepformulier
 • het ingevulde formulier Zelfreflectie forumlier

Het praktijkexamen

Je bent nu goed voorbereid om je opleiding af te ronden. Met veel vertrouwen en een beetje spanning gaan we het examen in. Na een voldoende rit mag je het rijbewijs aan gaan vragen. Eindelijk, maar je hebt het verdiend! De praktijkexamens worden vanuit de CBR locatie in Berkel-Enschot afgenomen

Aanvragen rijbewijs

Bij elke gemeente is het anders geregeld. In de meeste gevallen kun je online een afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs maken bij de gemeente waar je bent ingeschreven.
Hiervoor dien je mee te nemen:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een goedgekeurde pasfoto
 • geld of je pinpas (+/- € 50)

Na 5 werkdagen kun je zonder afspraak je rijbewijs ophalen. Neem wel je betalingsbewijs mee.

Menu